Zdravotní asistenční služba ČR

 

Naše organizace od roku 2008 disponuje portfoliem zdravotníků, lékařů a vlastním vozovým parkem.

Od května 2017 působíme i v zahraničí, kde zajišťujeme školící středisko PP, zdravotní asistenci a VZS.

 

O NÁS

 

Jsme tu pro Vás již od roku 2008. V prvopočátku jsme založili školící středisko první pomoci pro laickou veřejnost. Ukázky, dovednosti, přednášky s tématikou ,,poskytnutí první pomoci“, které byly zaměřeny na jednotlivé firmy, organizace a velkou částí do základních a středních škol.

Tato problematika poskytování první pomoci je nedílnou součásti každého z nás, protože nikdy nevíme, kdy tuto pomoc z řad veřejnosti budeme potřebovat my sami.

Denně se pohybujeme v motoristickém světě a bohužel nikdy nevíme, kdy se setkáme se situací, kdy musíme dle svých schopností poskytnout první pomoc. Nikdy nevíme, zdali tu pomoc nepotřebují naší přátelé, známí či členové naší rodiny.

ZDRAVOTNÍ ASISTENCE

Dalším směrem, kterým se naše organizace ubírá, je zajišťování zdravotní asistence na kulturních, sportovních a společenských akcí. Na těchto akcích zajišťujeme poskytování první pomoci na velmi vysoké úrovni. V případě, kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje odborné ošetření, např. pomocí medikace, přístrojů…vždy je přivolána zdravotnická záchranná služba. Tuto zdravotnickou službu nijak nenahrazujeme, nijak nesuplujeme ani nijak jinak nezastupujeme, pouze úzce spolupracujeme.

VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÁ SLUŽBA

V roce 2009 jsme rozšířili naši obchodní činnost o Vodní záchranářskou službu, kde jsme v letním období zajišťovali monitorovací činnost na 6 vodních plochách.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ AED (automatický externí defibrilátor)

Spolupracujeme s společností která se zabývá prodejem a servisem AED-automatických externích defibrilátorů, které jsou určeny pro laickou veřejnost a dále prodejem dalších věcí s tím spojených.

Spolupracujeme s společností,která jako první vyrobila AED defibrilátor, zabývá se pouze a výhradně vývojem a výrobou AED defibrilátorů v různých provedeních a prostředků pro nepřímou srdeční masáž.