2021

Naše společnost je stabilizovaná.

Naše společnost se zastabilizovala a my se teď aktuálně soustředíme na nejdůležitější aspekty naší práce.


2020

Naše organizace se připojila k antigennímu testování SARS-CoV-2.

Tuto službu zajišťujeme primárně pro pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí. Testování probíhá dle legislativy a požadavků Krajské hygienické stanice KHK


2019

Reorganizace naší společnosti

Do Nového roku jsme vstoupili s určitými změnami, o kterých Vás chceme touto formou informovat. Prvním krokem je změna ve vedení organizace. Zakladatel organizace, ředitel a člen představenstva p. Zdeněk Zelinka odchází na svou žádost z vedení organizace, přesto nedále zůstává garantem organizace. Důvod k odchodu z organizace je zájem věnovat se soukromým aktivitám a politické scéně.
Do managementu organizace byla jmenována Denisa Elblová a Kateřina Chybová. Kateřina Vrabcová zůstává nadále ve vedení organizace a stejně tak bude pro styk s veřejností a médiina nadále komunikovat Filip Macoun.

Na pozici ředitele byla jmenována p. Denisa Elblová, která má zkušenosti a pracuje v oboru zdravotnictví. Na pozici místopředseda organizace byla jmenována Kateřina Chybová, která má taktéž zkušenosti ze zdravotnického prostředí. Další členové týmu zůstávají na svých pozicích


2017

Spolupráce

V břežnu tohoto roku jsme začali úzce spolupracovat s firmou AED Line v korporaci se společností Defibtech.