Naše organizace byla založena v roce 2008. V prvopočátku jsme založili školicí středisko první pomoci pro laickou veřejnost. Ukázky, dovednosti, přednášky s tématikou ,,poskytnutí první pomoci" které byly zaměřeny na jednotlivé firmy, organizace a velkou částí do základních a středních škol. Tato problematika poskytování první pomoci je nedílnou součásti každého z nás, protože nikdy nevíme, kdy tuto pomoc z řad veřejnosti budeme potřebovat my sami. 

Denně se pohybujeme v motoristickém světě a bohužel nikdy nevíme, kdy se setkáme se situací, kdy musíme dle svých schopností poskytnout první pomoc. Nikdy nevíme, zdali tu pomoc nepotřebují, naší přátelé, známí či členové naší rodiny.Dalším směrem, kterým se naše organizace ubírá, je zajišťování zdravotní asistence na kulturních, sportovních a společenských akcí. Na těchto akcích zajišťujeme poskytování první pomoci na velmi vysoké úrovni. 

V případě, kdy zdravotní stav pacienta vyžaduje odborné ošetření, např. pomocí medikace, přístrojů...vždy je přivolána zdravotnická záchranná služba. Tuto zdravotnickou službu nijak nenahrazujeme, nijak nesuplujeme ani nijak jinak nezastupujeme, pouze úzce spolupracujeme.

V roce 2009 jsme rozšířili naši obchodní činnost o Vodní záchranářskou službu, kde v letním období zajišťujeme monitorovací činnost na vodních plochách jak na území ČR tak v zahraničí.

Za tým Zdravotní asistenční služby ČR z.s.
Zdeněk Zelinka